ขั้นตอนคัดลอก Username

1

คัดลอก Username ดังภาพนี้