ขั้นตอนคัดลอก Riot ID ในเกม

1

คัดลอก Riot ID ดังภาพนี้