ขั้นตอนคัดลอก Snap ID

1

คัดลอก Snap ID ภายในเกม ดังภาพนี้