ขั้นตอนคัดลอก Role Id

1

คัดลอก Role Id ภายในเกม ดังภาพนี้