ขั้นตอนคัดลอก Role ID

1

คัดลอก Role ID ภายในเกม ดังภาพนี้