ขั้นตอนคัดลอก Secret ID ROO

1

กดเข้าไปที่ "ข้อมูล"

2

เลือก "รหัสลับ"

3

คัดลอก Secret ID ภายในเกม ดังภาพนี้