ขั้นตอนเติมบัตร Riot Card

1

#VALORANT นำโค้ด Riot ที่ได้มากรอกที่หน้านี้ของเกม ดังภาพนี้

2

#LOLPC นำโค้ด Riot ที่ได้มากรอกที่หน้านี้ของเกม ดังภาพนี้