ขั้นตอนคัดลอก UID ROM

1

คัดลอก UID ภายในเกม ดังภาพนี้