ขั้นตอนคัดลอก OpenID

1

คลิกที่รูปโปรไฟล์ และคลิก "ฟันเฟือง"

2

คัดลอก OpenID ภายในเกม ดังภาพนี้