ขั้นตอนคัดลอก Space ID

1

คัดลอก Space ID ภายในเกม ดังภาพนี้