ขั้นตอนดู Riot ID

1

คัดลอก Riot ID ภายในเกม ดังภาพนี้