ขั้นตอนคัดลอกชื่อในเกม

1

คัดลอกชื่อภายในเกม ดังภาพนี้