ขั้นตอนคัดลอก ID ผู้เล่น

1

คัดลอก ID ผู้เล่น ภายในเกม ดังภาพนี้